สอนหลานสาวทำการบ้าน สอนยังไม่ทันถึงไหนเลย จับแก้ผ้าสอนวิชาสุขศึกษาแล้ว